دسته‌های محصولات

موتور کوادکوپتر syma z6

موجود

قیمت اصلی ۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۵۰/۰۰۰ تومان است.

کیف کوادکوپتر Rg100

موجود

قیمت اصلی ۲۳۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲۰/۰۰۰ تومان است.

کیف کوادکوپتر AE10

موجود

قیمت اصلی ۲۵۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۵۰/۰۰۰ تومان است.

ملخ یا پره syma x30 و Z6

موجود

قیمت اصلی ۷۵۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۰۰/۰۰۰ تومان است.

بدنه کوادکوپتر J20

ناموجود

قیمت اصلی ۸۰۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۳۰/۰۰۰ تومان است.

ملخ کوادکوپتر S802

موجود

قیمت اصلی ۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۰۰/۰۰۰ تومان است.

ملخ یا پره یدک کوادکوپتر H9w

موجود

قیمت اصلی ۴۰۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۰۰/۰۰۰ تومان است.

باتری کوادکوپتر H9w

موجود

قیمت اصلی ۴۵۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۵۰/۰۰۰ تومان است.

محافظ ملخ J20

موجود

قیمت اصلی ۲۵۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲۰/۰۰۰ تومان است.

موتور پهپاد با چرخ دنده برنجی

موجود

قیمت اصلی ۴۵۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۴۰/۰۰۰ تومان است.

موتور براشلس کوادکوپترZ908max

موجود

قیمت اصلی ۵۰۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۵۰/۰۰۰ تومان است.

پره یا ملخ کوادکوپتر Z908max

ناموجود

قیمت اصلی ۳۰۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۰۰/۰۰۰ تومان است.