باتری (10)

بدنه (6)

برد و ریموت (6)

پره و ملخ (3)

چرخ دنده (4)

دوربین (3)

شارژر (5)

کیف حمل (1)

محافظ ملخ (4)

موتور (8)