دسته‌های محصولات

کوادکوپتر E88 pro

ناموجود

قیمت اصلی ۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱/۷۸۰/۰۰۰ تومان است.

هلیکوپتر جنگی کنترلی LM19

موجود

قیمت اصلی ۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱/۸۵۰/۰۰۰ تومان است.

کوادکوپتر و پهپاد سایما X23W

موجود

۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان

کوادکوپتر G5 max brushless

موجود

قیمت اصلی ۴/۹۵۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان است.

کوادکوپتر AE7pro

موجود

قیمت اصلی ۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان است.

کوادکوپتر Syma Z3

موجود

قیمت اصلی ۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان است.
خاکستری روشن
مشکی

Z908max براشلس

موجود

۳/۹۸۰/۰۰۰ تومان

کوادکوپتر AE10 Mini 2023 GPS FHD

موجود

۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان

کوادکوپتر سایما Z6pro

موجود

۶/۸۵۰/۰۰۰ تومان

موتور کوادکوپتر syma z6

موجود

قیمت اصلی ۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۵۰/۰۰۰ تومان است.
مشکی
نارنجی

E99 max/pro

ناموجود

۲/۲۵۰/۰۰۰ تومان

کوادکوپتر SK-002

ناموجود

۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان