دسته‌های محصولات

کوادکوپتر E99 pro / max

اتمام موجودی

۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان
خاکستری روشن
مشکی

کوادکوپتر G5 max brushless

اتمام موجودی

۲/۹۸۰/۰۰۰ تومان
خاکستری روشن
مشکی

کوادکوپتر P15 pro

موجود

۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان
خاکستری روشن
مشکی

Z908max براشلس

موجود

۳/۶۵۰/۰۰۰ تومان

پرنده کنترلی S179

اتمام موجودی

۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان

کوادکوپتر S2s max

اتمام موجودی

۴/۸۵۰/۰۰۰ تومان

کوادکوپتر سایما Z6 pro

اتمام موجودی

۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان