دسته‌های محصولات

باتری کوادکوپتر H9w

قابل سفارش

قیمت اصلی ۴۵۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۵۰/۰۰۰ تومان است.

باتری کوادکوپتر E99

ناموجود

قیمت اصلی ۴۰۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۲۰/۰۰۰ تومان است.

باتری کوادکوپتر سایما Z3

ناموجود

قیمت اصلی ۴۸۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۷۰/۰۰۰ تومان است.

باتری یدک P14

قابل سفارش

قیمت اصلی ۳۸۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۳۰/۰۰۰ تومان است.

باتری یدک S168 max

ناموجود

قیمت اصلی ۷۸۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۹۰/۰۰۰ تومان است.

باتری یدک کوادکوپتر سایما z6PROو x30

قابل سفارش

قیمت اصلی ۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۵۰/۰۰۰ تومان است.

باتری یدک E88

ناموجود

قیمت اصلی ۲۹۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۸۰/۰۰۰ تومان است.

باتری پهباد AE10

ناموجود

قیمت اصلی ۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۵۰/۰۰۰ تومان است.

باتری S165 max و S163

قابل سفارش

قیمت اصلی ۴۴۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۹۰/۰۰۰ تومان است.

باتری RG100

قابل سفارش

قیمت اصلی ۴۴۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۴۵/۰۰۰ تومان است.

باتری یدک S172max

ناموجود

قیمت اصلی ۳۵۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۰/۰۰۰ تومان است.

باتری ZLRC SG108-S

ناموجود

قیمت اصلی ۸۵۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۹۰/۰۰۰ تومان است.