دسته‌های محصولات

بدنه کوادکوپتر J20

موجود

قیمت اصلی ۸۰۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۳۰/۰۰۰ تومان است.

بدنه کوادکوپتر E99

موجود

قیمت اصلی ۳۰۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰۰/۰۰۰ تومان است.

بدنه کامل کوادکوپتر E88

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۴۲۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۸۰/۰۰۰ تومان است.

بدنه کوادکوپتر AE10

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۸۵۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۰۰/۰۰۰ تومان است.

بدنه کوادکوپتر Z908max

موجود

قیمت اصلی ۶۰۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۸۰/۰۰۰ تومان است.

بدنه کوادکوپتر Syma Z6pro

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۰۰/۰۰۰ تومان است.

بدنه RG100pro

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۶۵۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۰۰/۰۰۰ تومان است.

بدنه کامل کوادکوپتر E100

موجود

قیمت اصلی ۳۵۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۵۰/۰۰۰ تومان است.

بدنه کامل کوادکوپتر S165

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۴۷۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۷۰/۰۰۰ تومان است.

بدنه S60 با دوربین و بازو کامل

موجود

قیمت اصلی ۴۸۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۸۰/۰۰۰ تومان است.

بدنه کامل کوادکوپتر A8pro

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۴۸۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۴۰/۰۰۰ تومان است.

بدنه کوادکوپتر E63

موجود

قیمت اصلی ۳۵۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۹۰/۰۰۰ تومان است.