دسته‌های محصولات

دوربین کوادکوپتر E99

ناموجود

قیمت اصلی ۵۵۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۵۰/۰۰۰ تومان است.

دوربین کوادکوپتر E88

موجود

قیمت اصلی ۵۲۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۵۰/۰۰۰ تومان است.

دوربین فابریک F189

ناموجود

قیمت اصلی ۵۸۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۴۰/۰۰۰ تومان است.

دوربین Rg100 pro

موجود

قیمت اصلی ۶۵۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۸۰/۰۰۰ تومان است.

دوربین کوادکوپتر Z908

ناموجود

قیمت اصلی ۶۸۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۸۰/۰۰۰ تومان است.

دوربین Z6 pro syma

موجود

قیمت اصلی ۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱/۳۵۰/۰۰۰ تومان است.

دوربین S60

موجود

قیمت اصلی ۵۰۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۲۰/۰۰۰ تومان است.

دوربین حرفه ای AE10

موجود

قیمت اصلی ۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۵۰/۰۰۰ تومان است.

دوربین کوادکوپتر

ناموجود

۲۲۰/۰۰۰ تومان

دوربین کواد کوپتر S99

ناموجود

قیمت اصلی ۴۶۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۵۰/۰۰۰ تومان است.

دوربین کواد کوپتر S97

ناموجود

قیمت اصلی ۴۶۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۵۰/۰۰۰ تومان است.