دسته‌های محصولات

محافظ ملخ J20

قابل سفارش

قیمت اصلی ۲۵۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲۰/۰۰۰ تومان است.

محافظ ملخ کوادکوپتر E99

ناموجود

قیمت اصلی ۳۰۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰۰/۰۰۰ تومان است.

محافظ ملخ کوادکوپتر سایما Z3

قابل سفارش

قیمت اصلی ۱۲۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۰/۰۰۰ تومان است.

محافظ پره E88

قابل سفارش

قیمت اصلی ۱۵۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۵/۰۰۰ تومان است.

محافظ ملخ کوادکوپتر S60و S97 و S99

ناموجود

قیمت اصلی ۲۰۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰۰/۰۰۰ تومان است.

پره یا ملخ کوادکوپترF189

قابل سفارش

قیمت اصلی ۱۰۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۰/۰۰۰ تومان است.

پره یا ملخ کوادکوپتر Z908pro

قابل سفارش

قیمت اصلی ۱۵۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۰/۰۰۰ تومان است.

پره یا ملخ یدک S60

قابل سفارش

قیمت اصلی ۸۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۰/۰۰۰ تومان است.

محافظ ملخ یا پره کوادکوپتر

قابل سفارش

قیمت اصلی ۴۵/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۵/۰۰۰ تومان است.

محافظ ملخ یا پره کوادکوپترF189

قابل سفارش

قیمت اصلی ۸۵/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۵/۰۰۰ تومان است.

محافظ ملخ یا پره یدک کوادکوپترA8pro

قابل سفارش

قیمت اصلی ۱۵۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰۰/۰۰۰ تومان است.

محفظه موتور و چرخ دنده syma x5c1

ناموجود

قیمت اصلی ۱۲۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۰/۰۰۰ تومان است.