دسته‌های محصولات

موتور کوادکوپتر syma z6

قابل سفارش

قیمت اصلی ۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۵۰/۰۰۰ تومان است.

موتور پهپاد با چرخ دنده برنجی

قابل سفارش

قیمت اصلی ۴۵۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۴۰/۰۰۰ تومان است.

موتور براشلس کوادکوپترZ908max

قابل سفارش

قیمت اصلی ۵۰۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۵۰/۰۰۰ تومان است.

موتور براشلس E99

قابل سفارش

قیمت اصلی ۴۵۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۸۰/۰۰۰ تومان است.

تفنگ تیرانداز کوادکوپتر

قابل سفارش

قیمت اصلی ۴۵۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲۰/۰۰۰ تومان است.

موتور ۴ عددی کوادکوپتر

قابل سفارش

قیمت اصلی ۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۵۰/۰۰۰ تومان است.

موتور کوادکوپتر E99

ناموجود

قیمت اصلی ۳۲۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۹۰/۰۰۰ تومان است.

موتور کوادکوپتر سایما Z3

قابل سفارش

قیمت اصلی ۴۲۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۵۰/۰۰۰ تومان است.

موتور براشلس AE10

قابل سفارش

قیمت اصلی ۹۵۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۵۰/۰۰۰ تومان است.

موتور کوادکوپتر E88

قابل سفارش

۱۹۰/۰۰۰ تومان

موتور براشلس RG100

قابل سفارش

قیمت اصلی ۷۵۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۵۰/۰۰۰ تومان است.

موتور براشلس S165max

قابل سفارش

قیمت اصلی ۷۵۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۲۰/۰۰۰ تومان است.