دسته‌های محصولات

ملخ یا پره syma x30 و Z6

قابل سفارش

قیمت اصلی ۷۵۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۰۰/۰۰۰ تومان است.

ملخ کوادکوپتر S802

قابل سفارش

قیمت اصلی ۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۰۰/۰۰۰ تومان است.

ملخ یا پره یدک کوادکوپتر H9w

قابل سفارش

قیمت اصلی ۴۰۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۰۰/۰۰۰ تومان است.

پره یا ملخ کوادکوپتر Z908max

ناموجود

قیمت اصلی ۳۰۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۰۰/۰۰۰ تومان است.

پره کوادکوپتر E99

ناموجود

قیمت اصلی ۴۰۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۰۰/۰۰۰ تومان است.

ملخ G5 max

ناموجود

قیمت اصلی ۲۵۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۲۰/۰۰۰ تومان است.

ملخ یا پره syma z3

ناموجود

قیمت اصلی ۴۵۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۲۰/۰۰۰ تومان است.

ملخ یا پره براشلس

ناموجود

قیمت اصلی ۴۰۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۳۵/۰۰۰ تومان است.

پره یدک Ae10

ناموجود

قیمت اصلی ۴۰۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۶۰/۰۰۰ تومان است.

ملخ کوادکوپتر S60

ناموجود

قیمت اصلی ۱۲۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۵/۰۰۰ تومان است.

پره یدک s99

ناموجود

قیمت اصلی ۱۲۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۵/۰۰۰ تومان است.

پره RG100pro

ناموجود

قیمت اصلی ۴۵۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۵۰/۰۰۰ تومان است.