دسته‌های محصولات

چرخ دنده کوادکوپتر E99

قابل سفارش

قیمت اصلی ۱۱۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۰/۰۰۰ تومان است.

چرخ دنده E88

قابل سفارش

قیمت اصلی ۱۱۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۵/۰۰۰ تومان است.

چرخ دنده F89

ناموجود

قیمت اصلی ۹۵/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۵/۰۰۰ تومان است.

چرخ دنده کوادکوپتر A8 pro

ناموجود

قیمت اصلی ۹۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۰/۰۰۰ تومان است.

چرخ دنده S99

ناموجود

قیمت اصلی ۱۲۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۰/۰۰۰ تومان است.

چرخ دنده کوادکوپتر S97

ناموجود

قیمت اصلی ۹۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۵/۰۰۰ تومان است.

چرخ دنده syma x5c1

قابل سفارش

قیمت اصلی ۱۲۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۵/۰۰۰ تومان است.

چرخ دنده E99

قابل سفارش

قیمت اصلی ۱۱۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۵/۰۰۰ تومان است.

چرخ دنده F189 pro

قابل سفارش

قیمت اصلی ۹۵/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۵/۰۰۰ تومان است.

چرخ دنده مینی کوادکوپتر ۸۱۵

ناموجود

قیمت اصلی ۸۵/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۵/۰۰۰ تومان است.

چرخ دنده سر موتور سایما

ناموجود

قیمت اصلی ۲۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲/۰۰۰ تومان است.