دسته‌های محصولات

بالای 5 میلیون (8)

سه تا پنج میلیون (3)

قیمت دو تا سه میلیون (2)

قیمت کمتر از دو میلیون (2)

کمتر از سه میلیون (8)

مدل های GPS دار (12)

موتور براشلس (20)

موتور کورلس (18)

کوادکوپتر E99 pro / max

اتمام موجودی

۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان
خاکستری روشن
مشکی

کوادکوپتر G5 max brushless

اتمام موجودی

۲/۹۸۰/۰۰۰ تومان
خاکستری روشن
مشکی

کوادکوپتر P15 pro

موجود

۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان
خاکستری روشن
مشکی

Z908max براشلس

موجود

۳/۶۵۰/۰۰۰ تومان

پرنده کنترلی S179

اتمام موجودی

۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان

کوادکوپتر S2s max

اتمام موجودی

۴/۸۵۰/۰۰۰ تومان

کوادکوپتر سایما Z6 pro

اتمام موجودی

۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان