دسته‌های محصولات

کوادکوپتر و پهپاد سایما X23W

قابل سفارش

۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان
خاکستری روشن
مشکی

کوادکوپتر Z908pro

قابل سفارش

۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان

کوادکوپتر Syma Z3

قابل سفارش

قیمت اصلی ۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳/۵۵۰/۰۰۰ تومان است.

هلیکوپتر جنگی کنترلی LM19

قابل سفارش

قیمت اصلی ۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان است.

کوادکوپتر S168max ارسال تصویر ۵G

ناموجود

قیمت اصلی ۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان است.

کوادکوپتر جنگی H9W

ناموجود

قیمت اصلی ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان است.

کوادکوپتر S165pro

ناموجود

قیمت اصلی ۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان است.

کوادکوپتر Js22

ناموجود

قیمت اصلی ۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان است.

کوادکوپتر V22 4DRC

ناموجود

قیمت اصلی ۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان است.

کوادکوپتر E88

ناموجود

قیمت اصلی ۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱/۹۵۰/۰۰۰ تومان است.

هلی کوپتر کنترلی هاوک مدل X69 SWF دوربین دار

ناموجود

قیمت اصلی ۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱/۸۹۰/۰۰۰ تومان است.

کواد کوپتر R20 مجهز به GPS

ناموجود

قیمت اصلی ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان است.