دسته‌های محصولات

برد و ریموت z908max

ناموجود

قیمت اصلی ۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان است.

ریموت و برد کوادکوپتر E99

موجود

قیمت اصلی ۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۵۰/۰۰۰ تومان است.

برد و ریموت براشلس

ناموجود

قیمت اصلی ۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱/۱۰۰/۰۰۰ تومان است.

برد و ریموت syma z3

موجود

قیمت اصلی ۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۵۰/۰۰۰ تومان است.

برد و ریموت کوادکوپتر

ناموجود

قیمت اصلی ۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۵۰/۰۰۰ تومان است.

برد و ریموت پهپاد

ناموجود

قیمت اصلی ۱/۱۰۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۸۰/۰۰۰ تومان است.

برد و ریموت Syma Z6pro

موجود

قیمت اصلی ۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان است.

برد و ریموت z908pro

موجود

قیمت اصلی ۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان است.

برد و ریموت کوادکوپتر V22

ناموجود

قیمت اصلی ۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۹۰/۰۰۰ تومان است.

برد و ریموت RG100pro

ناموجود

قیمت اصلی ۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۵۰/۰۰۰ تومان است.

ریموت کوادکوپتر E99

موجود

قیمت اصلی ۵۴۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۸۰/۰۰۰ تومان است.

برد و ریموت E88

موجود

قیمت اصلی ۹۵۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۵۰/۰۰۰ تومان است.